Bezpieczeństwo systemów informatyki ściśle powiązanych z układami automatyki jest rozbudowanym procesem polegającym na ciągłym testowaniu i ulepszaniu sprawności działania procedur, rozwiązań technologicznych i systemów zabezpieczeń. W jego bezpośredni zakres wliczyć możemy:

 

Zabezpieczenia na wypadek awarii

 • sprzętu informatycznego
 • sieci teleinformatycznej
 • systemów zasilania i chłodzenia


 Bezpieczeństwo dostępu do internetu

 • włamania poprzez sieć internet
 • zawirusowanie systemów 
 • przejęcie kontroli, wyciek danych

 

Bezpieczeństwa związanego z czynnikiem ludzkim

 • przypadkowe uszkodzenie danych
 • zaniedbanie procedur (update / backup)
 • kradzież / sabotaż danych

 

Świadomość skutków utraty sprawności systemów informatycznych dla przedsiębiorstwa, powodujących w łagodnym przypadku zatrzymanie produkcji, a w wypadku zniszczenia danych z systemów ERP zwykle upadek przedsiębiorstwa sprawia, że większość firm posiada dziś szereg procedur związanych z bezpieczeństwem oraz bada określone współczynniki opisujące zagadnienia Ciągłości Biznesowej w firmie (ang. Busines Continuity). 

Systemy i procedury bezpieczeństwa opierają się na dwóch filarach

 • zabezpieczeniu przed ewentalną awarią
 • zapewnieniu możliwości szybkiego odtworzenia systemów po awarii.

  Jakość obydwóch filarów bezpieczeństwa zależy od poczynionych przed potencjalną awarią inwestycji.

 AUTICON

ul. Strażacka 28
35-312 Rzeszów

tel. 48 17 785 18 20